Autogreder


Autogrederul este un utilaj de constructii folosit la lucrarile de pamant pentru eliminarea stratului vegetal, formarea patului, profilarea si nivelarea drumului, executarea rambleelor la terenuri plane prin saparea și deplasarea pământului din gropi de imprumut, formarea și finisarea taluzurilor la ramblee si dembleuri in terenuri fara obstacole.

Se utilizeaza de asemenea la amestecarea pamanturilor cu diferite materiale de adaos sau cu lianti, precum si la imprastierea lor, la saparea santurilor de scurgere si scarificari usoare.

Autogrederele se mai folosesc la lucrari de intretinere a drumurilor si a santurilor si la inlaturarea zapezii de pe caile rutiere.